حفاري دوراني 


در اين روش حفاري، از مته هاي متنوعي استفاده مي شود. مته ها با حرکت چرخشي روي سنگ باعث خرد شدن و ساييده شدن آن مي شود و انرژي حفاري آبشار لازم براي به چرخش درآوردن مته و لوله با کمک سيستم دوراني تأمين مي گردد. ازمهمترين عواملي که موجب افزايش سرعت حفاري مي شود گل حفاري است که در عمليات حفاري همانند خون دربدن انسان عمل مي کند حفاري چاه عميق بدين صورت که به هنگام چرخش مته از نازل هاي )سوراخ( موجود بر روي مته خارج شده و کنده هاي حفاري   (Cutting) را با بهره مندي از خاصيت حمل به سطح زمين انتقال ميدهد که اين عمل باعث افزايش سرعت


 


حفاري ضربه اي


دستگاه هاي حفاري ضرفه اي و يا سيستم هاي ضربه اي، دستگاه هاي ساده اي هستند که براي پژوهشهاي آب يابي بسيار مناسب هستند. از اين دستگاه ها بيشتر براي حفاري چاه آب که در داخل سنگ هاي مقاوم قرار دارند، استفاده مي کنند. اصول کار سيستم هاي ضربه اي خرد کردن سنگ فرود مي آيند. دستگاه مجهز به يک خرک چهار قطبي و يا يک دکل است که مته هاي حفاري با يک قرقره برگشت دهنده روي آن آويزان مي گردند. اين مته ها داراي حرکت رفت و برگشتي مي باشند و براي اجراي مانورهاي حرکتي پائين و بالا، از دستگاه رفت و برگشت جدا گرديده و به وسيله اي به نام چرخ قرقره که براي نصب لوله ها نيز بکار مي رود، اتصال مي يابند. خرک هاي جدا شونده، چوبي و يافي هستند. پايه ها روي دالهاي سيماني که قبل از مونتاژ دستگاه آماده مي شوند، قرار مي گيرند. دکل هاي حفاري آبشار  خم شونده يا تلسکوپي، دستگاه هاي خودکار قابل حمل حفاري را مجهز مي نمايند. اين دکلها به صورت دائمي در پشت يک کاميون نيز مي توانند ثابت شده باشند. دکلها بايد با کابلهاي محکم روي بلوکهاي سيماني استوار شوند


 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

Luis Nong Bryan Aaron برترين دبيران کنکوري Cindy Andy Nicole شرکت بزرگمهر Marc